शीर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
५९ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको शुभकामना
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८० को शुभकामना
शोक वक्तव्य
प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधीमा सम्पन्न गरेका प्रमुख कार्यहरु
पुरस्कार सम्बन्धी सूचना
२०८० भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुनुभएका निजामती कर्मचारीहरुको नामावली
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तर चौथो पाँचौँ तहका कर्मचारीहरुको ३५ दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा
मिति २०८०।०४।३२ को निर्णयानुसार सरुवा भएका ८ तह र सो भन्दा मुनीका कर्मचारीहरुको विवरण
मिति २०८०।०४।३१ को निर्णयानुसार सरुवा भएका ९।१० तहका कर्मचारीहरुको विवरण
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०८०