शीर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०८० को शुभकामना
शोक वक्तव्य
प्रदेश सरकारले १ वर्षको अवधीमा सम्पन्न गरेका प्रमुख कार्यहरु
पुरस्कार सम्बन्धी सूचना
२०८० भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुनुभएका निजामती कर्मचारीहरुको नामावली
संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सहायकस्तर चौथो पाँचौँ तहका कर्मचारीहरुको ३५ दिने सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा
मिति २०८०।०४।३२ को निर्णयानुसार सरुवा भएका ८ तह र सो भन्दा मुनीका कर्मचारीहरुको विवरण
मिति २०८०।०४।३१ को निर्णयानुसार सरुवा भएका ९।१० तहका कर्मचारीहरुको विवरण
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
सहायकस्तर चौँथो तथा पाँचौ तहका कर्मचारीहरुको लागि ३० दिने सेवाकालीन प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना