फोटो पद नाम फोन कार्यअवधि
मधु सुदन बुर्लाकोटी प्रमुख सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी वि.स. २०७८/०३/२८-२०७८/०९/२५
रामेश्वर दंगाल प्रमुख सचिव रामेश्वर दंगाल
principal sec प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी २०७७ बैशाख ८ देखि २०७८ असार २४
प्रमुख सचिव बालकृष्ण घिमिरे वि.स. २०७६/९/९-२०७६/१२/१
प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद विडारी वि.स. २०७५/५/१९-२०७६/०९/०७
प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल वि.स. २०७४/१०/१९-२०७५/०५/१२