सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 धनगढी, कैलाली, नेपाल
 +९७७-०९१-५२३२३२/५२३९५७
 फ्याक्स न.: +९७७-०९१-५२५५७२ 
 इमेल:admin.ocmcm@sudurpashchim.gov.np
 वेबसाइट : ocmcm.sudurpashchim.gov.np