शिर्षक दस्तावेज
स्वत‌: प्रकाशन (२०७७ साल कार्तिक १ गते देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म)
स्वतः प्रकाशन 2077 असोज final
प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धमा राजपत्र
O&M min
प्रदेश सेवामा समायोजन पदस्थापना निवेदन
सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षको अवधिमा हासिल भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु
स्वतः प्रकाशन (सूचनाको हक) २०७६ मंसिर
तहगत तलव सम्बन्धि परिपत्र
सुदूरपश्चिम प्रदेश मातहतका निकायहरुको तह अनुसार दरबन्दी बिवरण
प्रदेशमा कायम रहेको कार्यालय, पद तथा दरबन्दी विवरण(संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित)