शीर्षक डकुमेन्ट/डाउनलोड
विधुतीय ‌‌औजार उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्रानको सूचना
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट जेनेरेटर खरिद गर्ने सम्वन्धी सूचना
विद्युतीय औजार उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
35 दिने सेवाकालीन प्रशिक्षण सञ्चालन हुने सूचना
विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना
खर्चको फाँटवारी मंसिर / पुस महिनाको
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
राजीनामा स्वीकृत गरिएको विज्ञप्ती
मन्त्री पदबाट पदमुक्त गरिएको विज्ञप्ती