मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुर्व प्रदेश सचिवहरुको विवरण :

फोटो पद नाम फोन कार्यअवधि
सचिव (प्रशासन) प्रदिपराज कणेल २०७४/१०/१९-२०७५/०७/१८
सचिव (प्रशासन) अर्जुन प्रसाद पोखरेल २०७६/०५/२२-२०७७/०१/०४
सचिव (प्रशासन) पिताम्बर घिमिरे २०७५/०४/१०-२०७५/०५/१५