मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुर्व प्रमुख सचिवहरुको विवरण :

फोटो पद नाम फोन कार्यअवधि
प्रमुख सचिव बालकृष्ण घिमिरे वि.स. २०७६/९/९-२०७६/१२/१
प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद विडारी वि.स. २०७५/५/१९-२०७६/०९/०७
प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल वि.स. २०७४/१०/१९-२०७५/०५/१२